Staff Scheduling and Management for Personnel Departments

START YOUR FREE TRIAL

How ShiftPlanning Helps Your Personnel Department

  Save Time

 • Automated scheduling

  automatically schedule shifts for each employee in every sector.

 • Streamline vacation schedules

  track vacation requests and availability easily.

 • Convenient

  handle all aspects of staff management with one powerful tool.

  Improved Communication

 • Control shifts at a glance

  managers can see and control shift swaps, vacation, and open shifts in real time.

 • Communicate easily

  openly communicate will all employees from centralized platform.

 • SMS notification system

  send staff SMS text or email notifications about scheduling and shifts.

  Centralized Control

 • Oversee skill and certification

  easily track staff training and certification progress.

 • Control access to data

  set individual permissions to control staff access to data and information.

 • Control expenses

  eliminate unnecessary overtime and stop overstaffing.

Whether your company is large, small, or somewhere in between, you have a daunting task when it comes to interviewing, hiring, dismissals, and scheduling staff. But on top of all that, you also have to gather and keep track of personnel information and setting company policies for staff to follow. You need a powerful tool to help you get all of this done easily and efficiently.

You need ShiftPlanning scheduling and workforce management software.

ShiftPlanning is an online workforce management and scheduling application designed to streamline all the various aspects of hiring, tracking, and communicating with your staff. Get started today with a free trial of ShiftPlanning and take control of the unique demands of your Personnel Department.

79

ShiftPlanning has helped other Personnel Departments and we can help yours too.

Kovac's

Kovac's is a family owned grocery store, which was started in 1941. Charles Kovac immigrated to the United States from Croatia and started the business.
Read more »

Iowa State University Book Store

The Iowa State University Book Store is owned and operated by Iowa State University. The University Book Store has been serving the faculty, staff, students, and community for over 130 years.
Read more »

Life’s So Sweet Chocolates

Life's So Sweet Chocolate opened on February 1, 2008...just in time for Valentine's Day.
Read more »

HB Studio

HB Studio was founded in 1945 by Herbert Berghof as a place for working actors to be able to keep up their practice and training between acting jobs.
Read more »

View more Case Studies →

What our customers have to say

ShiftPlanning trong hành động • Không có vấn đề kích thước của công ty bạn sở hữu hoặc quản lý, bộ phận nhân sự của quý vị là trung tâm của tất cả các thông tin liên quan đến nhân viên. Từ phỏng vấn và tuyển dụng để thoát khỏi cuộc phỏng vấn và sa thải, bộ phận nhân sự có trách nhiệm thu thập và giữ cập nhật tất cả các thông tin nhân sự và thiết lập chính sách cho nhân viên. Các nhu cầu duy nhất được đặt trên bộ phận nhân viên công ty của bạn gọi cho một quản lý mạnh mẽ và công cụ lập lịch trình được thiết kế để sắp xếp các quá trình tuyển dụng, theo dõi và giao tiếp với tất cả các nhân viên của công ty bạn.

  SHIFTPLANNING PROVIDES CUSTOM SCHEDULING SOFTWARE DESIGNED TO ADDRESS YOUR COMPANY'S PERSONNEL DEMANDS INCLUDING:

Bắt đầu ngay

Free Trial. No Credit Card Required.

close
(e.g.+14158675309 or +1415-8675-309)

Bằng cách click "Tạo tài khoản ShiftPlanning của tôi" bạn đồng ý với Điều khoản Dịch vụ  và Chính sách bảo mật.

Have a promotional code?Click vào đây


Chat trực tiếp YÊU CẦU DEMO!

Xin vui lòng cung cấp thông tin dưới đây.

close
INSTANT DEMOSCHEDULED DEMO
Connect with a ShiftPlanning Team Member for a live demo right now!
 

RESELLER REQUEST!

Xin vui lòng cung cấp thông tin dưới đây.

close